Money Gate

məlumat

Money Gate — Maliyyə öhdəliklərinin yığımının təşkili üçün hazırlanmış proqram təminatıdır.

Əsas istifadəçiləri maliyyə məhsulları və funkisyalarını təqdim edən qurumlar, maliyyə və qeyri-maliyyə təşkilatlarıdır. Proqram təminatının hazırlanmasında ən müasir texnologiyalardan və yanaşmalardan istifadə olunmuşdur. Bu proqram təminatının loqotipi və təqdimat şablonu hazırlanaraq istifadəyə verildi. Loqotipin əsasını təşkil edən pul və qapını xatırladan simvol tipoqrafik hissəyə maraqlı şəkildə inteqrasiya edilib. 

Share