Detox Prime

məlumat

Sağlam qida məhsulları üçün brendinq və
qablaşdırma dizaynı. 

Detox Prime çox geniş çeşiddən ibarət olan sağlam və faydalı qida məhsullarıdır. Bu məhsulları bir brendinq altında toplayacaq loqo dizaynı hazırlandı. Loqonun simvol hissəsi sağlamlığa, təbiiliyə işarə edən bitki üzərindəki yarpaqlar olmaqla, eyni zamanda “d” və “p” hərflərini xatırladır. İkinci mərhələdə isə məhsulların qablaşdırılmasının dizaynı və çapa hazırlanma işləri görüldü. 

Share