Agrocenter

məlumat

Kənd təsərrüfatı təlim və inkişafı mərkəzi

Mərkəzin əsas məqsədi kənd təsərrüfatı sahəsində təhsil alan tələbələrin inkişafı üçün müasir təlim və tədrisin həyata keçirilməsidir. Bunun üçün mərkəz vaxtaşırı mütəxəssis və tələbələr arasında görüşlər, seminarlar, master-klaslar təşkil edir. Fərqlənən tələbələrin xaricdə müxtəlif konfrans və təlimlərdə iştirakına şərait yaradır.

Azərbaycanda kənd təssərüfatı sahəsi müasir inkişaf səviyyəsindən geri qalır. Obrazlı ifadə etsək bu sahənin işıqlanmaya, qaranlıqdan aşkara çıxarılmağa ehtiyacı var. Brendinqin əsasını da bu metafora təşkil edir. Qaranlıqda qalmış fərqli kənd təsərrüfatı simvolları işıqlandırılır, önə çıxardılır. İdeyanın qrafik əsasını açıq narıncı rəngli dairə simvolu təşkil edir. Bu dairə həm işıq, həm də mərkəz obrazıdır. Nəticədə müasir, dinamik brendinq əldə etmiş oluruq.

Share