Əlaqə saxlayın

əlaqə saxlayın

Hər hansı sualınız varsa buyurun yazın:

  Reklam və qrafik dizaynla bağlı hər hansı bir məsələni müzakirə
  etmək istəyirsinizsə e-mail vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
  İlk fürsətdə mesajınıza cavab verməyə çalışacam.

   

  İstifadə etdiyim sosial şəbəkələr:
  facebook     instagram     behance