3D

3D qrafika və Maxon Cinema 4d ilə bağlı müxtəlif yazılar, apardığım eksperimentlər bu bölmədəki məqalələrdə yerləşdiriləcək.