əlaqə saxlayın

Hər hansı sualınız varsa buyurun yazın:

Reklam və qrafik dizaynla bağlı hər hansı bir məsələni müzakirə
etmək istəyirsinizsə e-mail vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
İlk fürsətdə mesajınıza cavab verməyə çalışacam.

 

İstifadə etdiyim sosial şəbəkələr:
facebook     instagram     behance